OSP Jarczew Ochotnicza Straż Pożarna Jarczew

Historia

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczewie sięga 1960 roku. 3 października tegoż roku odbyło się pierwsze zebranie mieszkańców wsi, na którym przedstawiciel zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łukowie – Władysław Guzek omówił kwestie założenia jednostki. Wtedy też wstępnie chęć wstąpienia w szeregi straży pożarnej wyraziło 16 mężczyzn. Podczas tego zebrania wybrano także pierwszy zarząd OSP.

Prezesem został Józef Kolanowski, jego zastępcą Czesław Pietryka, sekretarzem Franciszek Kolanowski, a skarbnikiem Wacław Wiącek. Na gospodarza został wybrany Jan Pietrzak.

Jak przyznają sami strażacy, początki działalności były bardzo trudne. Poczyniono starania o przydział sprzętu , które zaowocowały przekazaniem w 1962 roku przez komendę powiatową Straży Pożarnych w Łukowie ręcznej pompy wraz z wężami tłocznymi. Jednocześnie zarząd poszukiwał gruntu pod budowę strażnicy. Plac taki o wielkości 0.5h został przekazany nieodpłatnie przez Państwowy Fundusz Ziemi. Powoli gromadzono potrzebne materiały, a do robót budowlanych przystąpiono w 1964 roku. Po pięciu latach wytrwałej pracy strażaków i mieszkańców wsi obiekt oddano do użytku 24 sierpnia 1969 roku.

W strażackiej remizie oprócz szkoleń i zebrań strażackich, tętniło życie kulturalno-oświatowe, odbywały się zabawy i imprezy rozrywkowe. W 1970 roku doszło do zmian w zarządzie. Prezesem ponownie został wybrany Józef Kolanowski

Naczelnikiem- Czesław Pietryka jego zastępcą – Czesław Kolanowski

Sekretarzem- Eugeniusz Głębicki

Skarbnikiem- Czesław Kieliszek

Gospodarz- Marian Żaczek

Rozwijająca się prężnie jednostka, należała do czołowych zastępów w powiecie, co zostało zauważone komendę powiatową Straży Pożarnych. Przydzieliła ona druhom z Jarczewa dwie motopompy M-800 i M-400 z komplet wężów ssawnych i tłocznych, rozdzielaczem prądownic wodnych, komplet hełmów, pasów bojowych, toporków oraz mundurów bojowych. W tym też czasie mieszkańcy zbudowali we wsi dwa zbiorniki przeciwpożarowe.

Sprzęt oraz sprawność ochotników została poddana szczególnej próbie 8 września 1971 roku, kiedy to z niewiadomych przyczyn wybuchł w wiosce pożar i szybko ogarnął 12 zabudowań. Jak wspominają sami strażacy – tylko niezwykle poświęcenie mieszkańców i druhów, również z sąsiednich jednostek, uchroniło przed spaleniem wiele innych gospodarstw.

Wyjątkowe zaangażowanie oraz ofiarność strażaków zostały docenione przez społeczeństwo, ufundowaniem sztandaru, który uroczyście został nadany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie 21 maja 1972 roku. Z tej okazji wielu druhów zostało odznaczonych medalami za Zasługi dla Pożarnictwa i odznakami za wysługę lat.

Dużą wagę Jarczewscy strażacy przykładali do szkoleń, podnosząc przez to swoje kwalifikacje. Regularnie przeprowadzali też kontrole przeciwpożarowe domostw pod hasłem ,, Posesja". Zaangażowanie i poświęcenie zaowocowało otrzymaniem w 1974 roku używany samochód Lublin, spełniło się wieloletnie marzenie ochotników. Po dwóch latach eksploatacji zastąpił go nowocześniejszy pojazd marki Żuk.

W 1978 roku funkcję prezesa objął Czesław Kolanowski, a naczelnika Czesław Sokół. Nowe władze jeszcze intensywniej rozwinęły współpracę z radą sołecką, a także miejscową szkołą podstawową. Organizowane były wspólne pokazy, spotkania z okazji Dnia Strażaka.

W 1980 roku staranie prezesa Czesława Kolanowskiego , do Jarczewa trafił kolejny, ale już nowy samochód marki Żuk, który służył w akcjach przez kolejne 27 lat. Z biegiem czasu poprawiło się również wyposażenie jednostki w mundury bojowe, węże i armaturę wodną.

W 1988 roku naczelnikiem został Benedykt Pietryka . W 1992 roku po tragicznej śmierci Czesława Kolanowskiego, przez kolejne dwa lata funkcję prezesa pełnił Edward Kolanowski, którego w 1994 roku zastąpił Tadeusz Podołowski. Druhowie wciąż aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym Jarczewa. Byli m.in. inicjatorami rozbudowy szkoły, budowy kaplicy, lokalnych dróg, jak i rozbudowy remizy (w 1995 roku). Wówczas to powiększona została znacznie świetlica.

Wybuchające w Jarczewie w 1983, 1991, 1994, i październiku 1999 roku pożary, nie pozwoliły zapomnieć strażakom o ich podstawowym powołaniu. Starszych strażaków cieszy szczególnie duże zaangażowanie młodych mieszkańców wsi, którzy sukcesywnie zasilają szeregi OSP.

W 2004 roku nastąpiła Kolejna zmiana na stanowisku prezesa- został nim Gerard Wiącek.

W 2006 roku, dzięki dużemu zaangażowaniu wójt gminy Wola Mysłowska - Zuzanny Pieniak i naczelnika Benedykta Pietryki, wysłużonego Żuka zastąpił samochód bojowy Mercedes. Został on zakupiony ze środków gminnych oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.

W 2007 roku rozpoczęła się kolejna modernizacja budynku remizy. Wymieniono stolarkę okienną przebudowano jeden z boksów garażowych na łazienki i powiększono kuchnię. Całość prac finansowana była ze środków gminy, dzięki pomocy wójta Władysława Miki.

Członkowie OSP chętnie biorą udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym. Swą obecnością uświetniają też uroczystości patriotyczne, jak i święta kościelne. Druhowie od wielu lat pełnią honorową wartę przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Wilczyskach.

Rok 2012 to rok wielkich zmian Naczelnik- Benedykt Pietryka rezygnuje z pełnienia funkcji podczas zebrania sprawozdawczego. Zostaje wybrany nowy zarząd zwany wśród starszych strażaków ,, Młody zarząd" :

Prezesem zostaje wybrany Łysoń Daniel

W-ce prezesem- Sudowski Andrzej

Naczelnikiem- Pietryka Radosław

Z-ca naczelnika- Pietryka Benedykt

Skarbnik- Majek Paweł

Sekretarz- Jodełka Krystian

Gospodarz- Majek Zbigniew

Członek zarządu- Wiącek Gerard

KOMISJA REWIZYJNA

- Deres Mateusz

- Deres Damian

- Grudzień Łukasz

Nowy zarząd stawia sobie za główne cele : dokończenie trwającego remontu świetlicy i doposażenie jednostki w sprzęt a także wyszkolenie . I tak się dzieje przy pomocy Radnej Jarczewa Pani Grażyny Łysoń rusza remont kuchni i holu wejściowego, a także ułożono nową podłogę na części Sali. Przy współpracy z Urzędem Gminy nowy zarząd już w pierwszych miesiącach pozyskuje nowy sprzęt, doposażono jednostkę w ubrania specjalne, nową armaturę wodną a także narzędzia łączności.

Tegoż samego roku staraniami prezesa, naczelnika i skarbnika zostaje pozyskana dotacja od sponsora za którą zakupiono maszt oświetleniowy i agregat prądotwórczy wysokiej mocy. Następny rok to również nowy sprzęt we współpracy z Lasami Państwowymi nadleśnictwem Łuków zostaje pozyskana dotacja z której zakupiono zestaw ratownictwa medycznego, torbę PSP-R1 wraz z tlenoterapią , deską ortopedyczną i szynami Kramera. W szeregi OSP wstępują 3 kobiety są to Grażyna Łysoń, Małgorzata Jarzęcka i Anna Antolik.

Rok 2014 jest bardzo łaskawy dla jednostki, zarząd we współpracy z wójtem Władysławem Miką i radną Grażyną Łysoń rusza ostateczny etap remontu świetlicy. Zostają wygładzone ściany i sufity cała sala zostaje pomalowana. W tym samym czasie jednostka zostaje doposażona w sprzęt m.in. aparaty ochrony dróg oddechowych. A także zostaje złożony wniosek z programu PROW 2007-2013 na doposażenie świetlicy w nowe stoły i krzesła. Przy wsparciu merytorycznym sekretarz gminy Pani Zofi Mikusek już w wakacje sala zostaje wyposażona w 20 stołów i 150 krzeseł które całkowicie finansuje OSP przy pomocy mieszkańców Jarczewa.

Jarczew 25.09.2014

Lata 2015-2016 to ciągłe doposażenie się w sprzęt, zarząd realizuje swoje cele. Dodatkowo Prezes z Naczelnikiem wprowadzają system alarmowania strażaków, który to bardzo ułatwia dysponowanie jednostki do zdarzeń. Od samego początku działania systemu jednostka odnotowuje dużo więcej wezwań do zdarzeń. W 2014 rozpoczęto też starania o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, chodź droga wydaje się długa i kręta do osiągnięcia celu to „młodzi'' się nie poddają.
W 2016 wreszcie udaje się zarządowi przy pomocy finansowej strażaków i Urzędu Gminy wybudować własnymi rękoma ogrodzenie strażnicy. Rok 2016 kończy się dla ochotników bardzo dobrze udało się wtedy pozyskać pierwsze fundusze na zakup samochodu bojowego. Po przedstawieniu przez Zarząd sytuacji jednostki czyli wyszkolenia wyposażenia i zaangażowania Rada Gminy z Wójtem Władysławem Mika na czele przyznaje i zabezpiecza środki finansowe na zakup samochodu w kwocie 200 tyś. zł.
Strażacy weszli w etap pozyskiwania dalszych środków. Od razu ruszyła zbiórka pieniężna w pierwszym etapie przez Internet i trwa nadal... cdn.....
Jarczew 01.02.2017